Emissiebronnen

Wat is een emissiebron?

Een emissiebron is een bron die broeikasgassen uitstoot. De meeste emissiebronnen ontstaan door de verbranding van fossiele brandstoffen, bv. aardgas om je huis te verwarmen, benzine in je auto, ... Maar er zijn ook andere emissiebronnen zoals bijvoorbeeld de uitstoot van methaan door herkauwers.

Voor elke emissiebron wordt bepaald welke type broeikasgassen er worden uitgestoten en welke impact dit heeft op het klimaat. Zo weten we dat de verbranding van een liter diesel ongeveer 2,5 kg CO2 uitstoot. Als je weet hoeveel diesel je in je voertuig verbruikt hebt, kan je dus makkelijk de uitstoot berekenen. 

Bijna alle producten verbruiken energie bij de productie waarbij broeikasgassen worden uitgestoten. Grondstoffen en producten moeten bovendien vervoerd wordt, waarbij weer fossiele brandstoffen verbruikt worden. Papier is zelf geen broeikasgas maar er is wel een uitstoot van broeikasgassen gelinkt aan de productie en het transport van het papier. 

De emissiebronnen die in de CO2-calculator zijn opgenomen zijn: energie, water, transport, voeding, papier en afval .

mos